Zasady Rezerwacji

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Czerwiński

ul. Wczasowa 17

77 – 143 Studzienice

tel. komórkowy +48 502 543 733,                         tel. stacjonarny +48 59 821 65 29

owczerwinski.pl                                                        zsmczerwinskim@wp.pl


 

ZASADY REZERWACJI WYNAJMU DOMKÓW ORAZ POBYTU W OWS


1. Pobyt w OWS zaczyna się o godz. 14-tej w dniu przyjazdu i kończy o godz. 12-tej w dniu wyjazdu.


2. W przypadku rezygnacji ZADATEK nie podlega zwrotowi.


3. Pozostałą należność za wynajem domku należy uiścić w dniu przyjazdu, w momencie meldunku, w recepcji ośrodka.


4. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.


5. Przekazanie jak i odbiór domku następuje w obecności upoważnionego pracownika OWS.


6. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymania oraz zdania DOMKU w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności stan techniczny pomieszczeń, wyposażenia oraz ogólnie przyjęte zasady czystości.

Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy niezwłocznie zgłosić w recepcji OWS.


7. OWS posiada wypożyczalnie sprzętu wodnego ( czas wypożyczenia oraz cennik znajdują się w recepcji ), odpowiedzialność za właściwe użytkowanie sprzętu na wodzie jak i jego zabezpieczenie na lądzie w czasie wynajmu – odpowiada WYPOŻYCZAJĄCY.


8. W przypadku gdy Wynajmujący skraca czas pobytu w OWS, nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres wynajmu domku.


9. Właściciel OWS zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku i na terenie ośrodka, w przypadku rażącego naruszenia dóbr ośrodka oraz nie przestrzegania powszechnie stosowanych norm BHP P. POŻ i współżycia między ludźmi – za zaistniałą sytuację z winy Wynajmującego nie przysługuje zwrot pieniędzy za skrócony czas pobytu.


10. Pobyt osób „TRZECICH” na terenie ośrodka wyłącznie za zgodą właściciela ośrodka lub upoważnionego pracownika.11. Właściciel OWS nie wyraża zgody na używanie sprzętu AGD innego niż stanowiącego stałe wyposażenie domku, dotyczy prywatnych urządzeń typu: lodówka, pralka, grzejnik elektryczny, kuchenka elektryczna. Nie zastosowanie się do niniejszego punktu jest jednoznaczne z uruchomieniem procedury z powyższego pkt. 9 .


12. Akceptacja zasad rezerwacji wynajmu domków i korzystania z ośrodka, stanowi umowę zawartą pomiędzy Właścicielem OWS, a Wynajmującym, nie obejmuje wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.


Więcej informacji na naszej stronie owczerwinski.pl w zakładkach cennik i galeria zdjęć - ZAPRASZAMY.


Właściciel 

Tadeusz Czerwiński 

 

alt="R-Ent"